24.11.2018 - 2.1.2019

Hravé Vánoce 2018

Informace pro vystavovatele

     V letošním roce se na čas Vánoc podíváme jako na čas velkého obdarovávání. Děti při rozbalování dárků pod stromečkem očekávají hlavně něco, s čím si bude možné pohrát. A někomu touha s něčím si „hrát“ vydrží až do konce života. Při slově „hrát“ se nám samozřejmě vybaví hračky, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Historie hraček sahá hluboko do předkřesťanských staletí. Z nejstarších dob se dochovaly převážně hračky keramické: drobné, hrubě zpracované malé „nádobíčko“. A pak také různé figurky z kostí, rohoviny nebo měkčích kamenů. Dřevěné hračky, i hračky z dalších přírodních materiálů (tedy žaludů, kaštanů, různých ořechů a podobně), se samozřejmě nedochovaly. Tyto hračky by byly asi nejstarší. Na výstavě bychom rádi ukázali repliky různých starých hraček, které byly předobrazem hraček současných. Novodobé moderní hračky záměrně pomineme.

     Více prostoru chceme věnovat dřevěným hračkám, které vznikaly v Krušnohoří. Hračky vyráběné v Krušných horách byly vyváženy daleko do světa. Vystavíme i hračky z jiných oblastí. Dětem ukážeme také kdysi velice oblíbené houpací koně a rotující káči. Názorně jim také předvedeme, jak se honila obruč. Nezapomeneme ani na různá loutková divadla: počítáme s ukázkami starých klasických i současných divadel.

     Výstavní prostor nabídneme i současným výrobcům hraček, kteří vychází z lidových tradic. Chceme návštěvníkům ukázat, že se u nás stále najdou výrobci krásných hraček, kteří navazují na starou hračkářskou výrobu.

     Nezapomeneme na různé mechanické hračky – autíčka, parní stroje a hlavně vláčky, které děti dostávaly – a pak si s nimi hráli hlavně jejich tatínkové. Svůj prostor na výstavě také dostanou stavebnice Merkur. To také vytvoří jakýsi spojovací článek k „hračkám pro dospělé“. Čímž myslíme zvonkohry, flašinety, orchestriony, polyfony a podobně. Ukážeme různé hodiny, které vedle časomíry mohou plnit i řadu dalších, méně obvyklých funkcí. Na různých funkčních modelech ukážeme, jak tato zařízení vlastně fungují. Vystavíme i několik unikátních kuličkopádů a i velký krasohled.

     Na tuto výstavu připravujeme i mechanické betlémy. Vánoční kulisu pak dotvoří mnoho ozdobených vánočních stromků a nejrůznější zvykoslovné předměty. K vidění budou různé vrkoče, zahrádky, světy, třezalky, polazy atd. I tyto předměty se často stávaly vánočními dárky a hračkami pro děti.

     Na výstavě zřídíme stylizovanou hodinářskou dílnou, kde budou návštěvníci moci nahlédnout do útrob mechanických hracích strojků a pochopit principy jejich fungování. Vždyť děti dnes již ani neznají, jak fungují ozubená kola.

     Jednotliví lidoví tvůrci pak budou před zraky návštěvníků vyrábět soustružené hračky, štípané holubičky, štípané hračky, hračky z přírodnin a pod. Tím budou zpřítomňovat rukodělné dovednosti našich předků. Opět počítáme se sklářskou dílnou, kde budou skláři vytvářet skleněné vánoční ozdoby a figurky.

     K účasti na výstavě opět vedle jednotlivých vystavovatelů vyzýváme různé dětské kolektivy od mateřských škol až po základní umělecké školy.

     Toto vše dohromady pak bude vytvářet prostor pro navození klasické české vánoční atmosféry, kterou na našich výstavách návštěvníci hledají.

     Výběr exponátů provádí pořadatelé výstavy. U exponátů větších rozměrů nebo jinak „speciálních“ je vhodné se předem dohodnout (přes mail, telefon, případně se zúčastnit přípravné schůzky). Je velmi nutné dodržet termín přejímky exponátů, neboť později by se na opožděně dodaný exponát nemuselo najít vhodné místo v expozici. Při předávání exponátů je nutné zřetelné označení krabic a vyhotovení „dodacích listů vystavujících osob“ (dvojmo). Dodací list musí obsahovat jméno, telefon, příp. mail, popis exponátu, údaj o „autorské ceně“ pro případ, že by bylo možné exponát prodat. Pokud máte k instalaci exponátu určité speciální návody, přiložte popis, plánek či fotografii přímo k exponátu.

     Ti, co by chtěli na výstavě něco předvádět, najdou „Informace pro předvádějící“ na našich webových stránkách. I rozpis (příp. výběr) předvádějících provádí pořadatelé výstavy.

     Vystavovatelé mohou dodat do komisního prodeje zboží s vánoční tématikou (v krámku mohou prodávat pouze vystavovatelé). Výběr zboží do krámku provádí pořadatelé výstavy. I zde doporučujeme novým vystavovatelům -prodejcům účast na přípravné schůzce. Prosíme o předání zboží ve zřetelně označených krabicích, o výrazné rozlišení jednotlivých druhů zboží, o omezení sortimentu zboží v malých sériích, o co největší sjednocení cen. Prodávající může nabídnout do prodeje maximálně šest položek. Zboží neoznačujte cenou. Množství zboží upravte dle možností našeho krámku. Prodej trvá pouhé 3-4 týdny, délka prodejního pultu je omezená a prodávajících vystavovatelů stále přibývá. I nás mrzí, když Vám musíme zboží vracet. I v případě prodeje je nutné vyhotovení „dodacích listů prodávajících osob“ (dvojmo), s uvedením jména, telefonu, příp. mailu, rozpisu zboží, počtu kusů a „autorské ceny“. V případě prodávajících vystavovatelů je tak nutné vyhotovit dva dodací listy (vše dvojmo).

     Pro předání exponátů a zboží a pro vracení exponátů a zejména pro vyúčtování prodeje je nutná osobní účast vystavujících a zejména prodávajících osob.

     Budeme vděční za pomoc při přípravách výstavy. Uvítáme vaše rady, nápady, informace. Hledáme také ochotné a šikovné lidi, kteří by nám pomohli s instalací, hlídáním výstavy, prodejem vstupenek a prodejem v krámku (pomoc samozřejmě finančně odměňujeme).

     Výstava se opět uskuteční v podzemních prostorách Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1.

     Prosím, sledujte nejnovější informace o přípravě výstavy na stránkách www.vanocnivystava.cz, které se postupně předělávají a jejich rekonstrukce bude brzy dokončena.

     Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme Vám hezké léto.

     Jana a Blahoslav Lukavcovi

     

Časový harmonogram

Přípravná schůzka 13.09.2018 (16:30)
Zahájení instalace 27.10.2018
Příjem exponátů a zboží do prodeje 09.11, 10.11.
(12.00 - 18.00 hod.)
Vernisáž výstavy - Betlémská kaple 23.11.2018 (16.30 hod.)
Otevření výstavy 24.11.2018 (09.00 hod.)
Uzavření výstavy 02.01.2019 (18.00 hod.)
Výdej exponátů 04.01. - 05.01.2019
(12.00 - 18.00 hod.)
Ukončení likvidace 12.01.2019

Otevírací doba

24.11.2018 - 2.1.2019

Denně 9:00 až 18:00 (výjimky viz níže)

Výjimky otevírací doby:

 • 24.12.2018: 09:00 - 14:00
 • 25.12.2018: 13:00 - 18:00
 • 31.12.2018: 09:00 - 14:00
 • 01.01.2019: 13:00 - 18:00

 • Kontakt na organizátora výstavy

  Ing. Blahoslav Lukavec
  IČO: 18642535
  DIČ: CZ501019305


  Fakturační adresa:
  Krajanská 369/64
  149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
  Mobil: +420 604 209 508
  E-mail: lukavec@vanocnivystava.cz