Historie výstav:
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |


Výstava v roce 2015

Lidová řemesla v Betlémské kapli

Pozvánka na výstavu z roku 2015Galerie | Videa | Popis | Vystavovatelé
Galerie

V této sekci naleznete fotodokumentaci pořízenou z výstavy. Průběžně doplňujeme i zpětně.


Videa

V této sekci naleznete videa pořízená z výstavy. Průběžně doplňujeme i zpětně.

Pověšení zvonu Mistr Jan do zvonice Betlémské kaple

Mistr Jan poprvé zvoní ze svého místa 6.7.2015

Pro tyto chvíle to děláme

Informace o zvonu

     Zvon Mistr Jan ulil zvonař Michal Votruba z Myslkovic
k uctění památky Mistra Jana Husa
Zvon byl ulit na Starém Městě Pražském
u kaple Betlémské 6.12.2014 u příležitosti konání vánoční výstavy
Betlémské zvonění 2014.
Do zvonice Betlémské kaple byl zavěšen 6.7.2015


Reliéfní výzdobu zvonu vytvořil sochař Václav Hrůza ze Soběslavy
Srdce vykoval kovář Jakub Hylák z Vyškova
S myšlenkou vytvořit zvon pro Betlémskou kapli přišel Michal Votruba,
pořízení zvonu zorganizovali Blahoslav Lukavec a Jiří Kubec
www.vanocnivystava.cz

Plášť zvonu je rozdělen na tři části v kterých jsou:
• Obraz z Jenského kodexu – Mistr Jan káže lidu v Betlémské kapli
• Bible
• Kalich
Text: Citát z dopisu, který v Kostnici necelý měsíc před upálením napsal Mistr Jan Hus Přátelům v Čechách –
PROSÍM, ABYSTE SE MILOVALI, DOBRÝCH NÁSILÍM TLAČITI NEDALI
A PRAVDY KAŽDÉMU PŘÁLI.


Další text:
ULIL MICHAL VOTRUBA NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉ U BETLÉMSKÉ KAPLE L.P. 2014


Popis


Vánoční výstava 2015 – Lidová řemesla v Betlémské kapli

     Loňská vánoční výstava byla završena 6.7.2015 zavěšením zvonu Mistr Jan do zvonice Betlémské kaple. Zvon Mistr Jan vyzvání každý den v pravé poledne.

     Na minulých výstavách se ukázalo, že naši návštěvníci mají veliký zájem o stará řemesla. Proto se letos na tuto tématiku více zaměříme. Rádi bychom vytvořili improvizované dílny, ve kterých budeme tato stará, mnohdy zapomenutá řemesla ukazovat. Naší snahou bude, aby dílny vypadaly jako funkční pracovní prostory. Počítáme s tím, že se v nich budou příslušná řemesla alespoň v některých dnech také předvádět. Chystají tyto dílny: dřevoobráběcí (truhlařina, bednařina, výroba šindelů, řezbářství apod.), košíkářská (pletení z loubků, orobince apod.), "textilní" (různé způsoby tkaní, krejčovství, tvorba krajek apod.), sklářská, ševcovská a sedlářská, knihařská, provaznická - návštěvníci si můžou sami umotat provaz, výroba košťat a kartáčů, knihařství, apod. V prostoru výstavy jsme již postavili mlýn poháněný vodou a děláme vše pro to, aby mlel zrní.

     Na výstavě opět vystavíme nejrůznější staré předměty, které kdysi lidé běžně používali a dnes je téměř neznají ( díže, kramle, kopist, herdule, kadlub, onuce, potěh, verpánek, krajáč, dědek, babka, vochle, kubík, drhlen, trdlice apod.).

     Propojovacím prvkem výstavy budou nejrůznější vánoční zvykoslovné předměty. Nejvíce prostoru dostanou betlémy. Opět chceme ukázat na to, jak je u nás tvorba betlémů nesmírně různorodá. A to jak způsobem tvorby, tak i výběrem použitého materiálu (dřevo, sklo, kov, papír, textil, různá těsta, dráty, provázky apod.).


     Jana a Blahoslav Lukavcovi a Jiří Kubec


Vystavovatelé

Seznam vystavovatelů:
J. Horáček | Monika Sochůrková | V. Cejnar | T. Kverek | Julie Chadimová | T. a P. Kverekovi | H. Huňková | V. Morávek | a další ...