30.11.2019 - 2.1.2020

Vánoční ohlédnutí (2019)

Betlémy v Betlémské kapli - Vánoční ohlédnutí 2019

     V roce 1980 uspořádal Bonsai klub (BK) Praha pod vedením ing. Petra Herynka v budově Muzea Hlavního města Prahy na Florenci vánoční výstavu s názvem „Lidové vánoční ozdoby“. Výstava se velmi líbila a měla velkou návštěvnost. Za rok se pod názvem „Vánoce v našem bytě“ výstava zopakovala a zájem veřejnosti byl ještě větší. Další vánoční výstavy zorganizoval BK Praha ve výstavní síni ČZS v Jilské ulici, v paláci U Zlatého melounu a v roce 1991 v Prašné věži. To byla poslední výstava BK Praha, neboť tento klub v této době zanikl a vzniklo mnoho malých klubů po celé republice. Organizování vánočních výstav převzalo Sdružení Bonsai – Petr Herynek a Blahoslav Lukavec. Pod tímto vedením bylo uspořádáno v následujících letech pět výstav. Čtyři v Betlémské kapli a jedna v Pachtově paláci.

     Od roku 1997 převzal pořádání vánočních výstav Bonsai servis Praha. Výstavy nalézaly přístřeší v galerii U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí, v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, v barokním refektáři dominikánského kláštera v Jilské ulici, ve výstavní síni České spořitelny v Rytířské ulici a v Paláci pánů z Haarasova v Celetné ulici.

     Od roku 2007 zakotvily výstavy v podzemních prostorách Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze.

     Souběžně s touto výstavou začal pořádat ing. Petr Herynek vánoční výstavy v Botanické zahradě na Slupi. Z původní jedné vánoční výstavy tak vznikly dvě výstavy, které navazují na to, co v roce 1980 BK Praha založil. Je to tradice, která trvá již 40 let.

     Na letošní jubilejní výstavě bychom se rádi pokusili představit to nejzajímavější, co jsme na minulých výstavách ukázali.

     Vystavíme nejrůznější vánoční ozdoby, které se při zdobení stromečků používaly. Ukážeme ozdoby z vosku, dřeva, dřevěných hoblin, vaty, ozdoby skleněné foukané i korálkové, různé provedení papírových ozdob, ozdoby z různých těst (kynuté, slané, vizovické, sněhové, perníkové apod.), ozdoby ze slámy a ozdoby z nejrůznějších přírodnin a plodů.

     Na našich výstavách jsme za ty čtyři desítky let vystavili betlémy vytvořené ze všech možných materiálů a betlémy zhotovené nejrůznějšími technikami. Pokusíme se shromáždit ty nejzajímavější z nich. Chceme tím dokumentovat, že tvorba betlémů je stále nesmírně rozmanitá. Představíme také betlémy, které charakterizují specifickou betlémářskou oblast – betlémy kralické, ústecko-orlické, příbramské, třebíčské apod.

     Na některých exponátech ukážeme různé zvyky doby adventní a doby vánoční. Budou to nejrůznější zvykoslovné předměty, které se vždy stávají velkou inspirací pro návštěvníky. Vystavíme vrkoč, svět, ježka, zahrádku, třezolku, polaz, líto, figurky ze sušených plodů apod.

     Část prostoru výstavy chceme věnovat tradičním vystavovatelům, kteří u nás vystavují již několik desítek let. Je i několik vystavovatelů, kteří se zúčastnili již prvních výstav. Vzpomeneme i na některé významné vystavovatele, kteří již mezi námi nejsou.

     Celá výstava bude nainstalována tak, aby návštěvníkům ukázala kouzlo klasických českých lidových Vánoc, protože jsme zjistili, že to je to hlavní, co na našich výstavách lidé hledají a proč k nám opakovaně již tak dlouho chodí.

     Nezapomeneme ani na děti. Na výstavě děti naleznou kostkoviště, kuličkopád a znovu se zde objeví vláček, mlýnské kolo a možná i další vánoční překvapení.

     Na výstavě bude opět malé pódium, na kterém bude ponechán prostor pro nejrůznější hudební vystoupení se zaměřením na koledy, vánoční písně a snad i vánoční hry.

     Každý rok připravujeme různé okruhy otázek, které nutí návštěvníky k podrobnější prohlídce výstavy. I v tomto roce poskytneme tento způsob zábavného vzdělávání, a to zejména školním kolektivům.

     Na výstavě proběhne několik setkání krajkářek, které k nám po různých skupinách přijíždějí z celé republiky. Návštěvníci se mohou opět těšit na tradiční setkání řezbářů. Tradice těchto setkávání vznikla již v roce 2000.

     Výběr exponátů provádí pořadatelé výstavy. U exponátů větších rozměrů nebo jinak „speciálních“ je vhodné se předem dohodnout (přes mail, telefon, případně se zúčastnit přípravné schůzky). Je velmi nutné dodržet termín přejímky exponátů, neboť později by se na opožděně dodaný exponát nemuselo najít vhodné místo v expozici. Při předávání exponátů je nutné zřetelné označení krabic a vyhotovení „dodacích listů vystavujících osob“ (dvojmo). Dodací list musí obsahovat jméno vystavovatele, telefon, příp. mail, popis exponátu (příp. exponátů), údaj o „autorských cenách“ pro případ, že by bylo možné exponáty prodat. Pokud máte k instalaci exponátu určité speciální návody, přiložte popis, plánek či fotografii přímo k exponátu.

     Ti, co by chtěli na výstavě něco předvádět, najdou „Informace pro předvádějící“ na našich webových stránkách. I rozpis (příp. výběr) předvádějících provádí pořadatelé výstavy.

     Vystavovatelé mohou dodat do komisního prodeje zboží s vánoční tématikou (v krámku mohou prodávat pouze vystavovatelé). Výběr zboží do krámku provádí pořadatelé výstavy. I zde doporučujeme novým vystavovatelům - prodejcům účast na přípravné schůzce. Prosíme o předání zboží ve zřetelně označených krabicích, o výrazné rozlišení jednotlivých druhů zboží, o omezení sortimentu zboží v malých sériích, o co největší sjednocení cen. Prodávající může nabídnout do prodeje maximálně šest položek. Zboží neoznačujte cenou. Množství zboží upravte dle možností našeho krámku. Prodej trvá pouhé 3-4 týdny, délka prodejního pultu je omezená a prodávajících vystavovatelů stále přibývá. I v případě prodeje je nutné vyhotovení „dodacích listů prodávajících osob“ (dvojmo), s uvedením jména vystavovatele, telefonu, příp. mailu, rozpisu zboží, počtu kusů a „autorských cen“. V případě prodávajících vystavovatelů je tak nutné vyhotovit dva dodací listy (vše dvojmo).

     Pro předání exponátů a zboží a pro vracení exponátů a zejména pro vyúčtování prodeje je nutná osobní účast vystavujících a zejména prodávajících osob.

     Budeme vděčni za pomoc při přípravách výstavy. Rádi uvítáme vaše rady, informace i každý zajímavý nápad, kterým bude možné celou historii výstav připomenout. Spojit se s námi můžete telefonicky, mailem nebo účastí na přípravné schůzce.

     Hledáme též ochotné a šikovné lidi, kteří by nám pomohli s instalací, hlídáním výstavy, prodejem vstupenek a prodejem v krámku (pomoc samozřejmě finančně odměňujeme).

     Výstava se opět uskuteční v podzemních prostorách Betlémské kaple, Betlémské náměstí 4, Praha 1. Exponáty budou pojištěny.

     Prosíme, sledujte nejnovější informace o přípravě výstavy na stránkách www.vanocnivystava.cz, které se postupně předělávají a jejichž rekonstrukce bude snad brzy dokončena.

     Přejeme vám hezké léto.

     Jana a Blahoslav Lukavcovi


Časový harmonogram výstavy

 • Vernisáž výstavy - Betlémská kaple:
  29.11.2019 od 16.30
 • Otevření výstavy:
  30.11.2019 v 09.00 hod.
 • Uzavření výstavy:
  02.01.2020 v 18.00 hod.

Otevírací doba

Otevírací doba:
Denně 9:00 až 18:00 (výjimky viz níže)

Výjimky otevírací doby:

 • 24.12.2019: 09:00 - 14:00
 • 25.12.2019: 13:00 - 18:00
 • 31.12.2019: 09:00 - 14:00
 • 01.01.2020: 13:00 - 18:00

 • Vstupné (Vánoční ohlédnutí 2019)

  Vstupné je možné zakoupit pouze v místě výstavy.

  • Dospělí: 100,-Kč
  • Dětské, studenti do 26-let, důchodci od 65let: 50,-Kč

  Občerstvení

  Na výstavě je možné zakoupit drobné občerstvení jako je voda, káva, čaj apod.