2007 Betlémy v Betlémské kapli.

Pozvánka
2007 Pozvánka - Betlémy v Betlémské kapli.

2007  B e t l é m y   v    B e t l é m s k é     k a p l i  

          Po dvanácti letech se vracíme na dny 1.12.2007 – 2.1.2008 do podzemních prostor Betlémské kaple. Uvědomujeme si, jak se výstava za tu dobu rozrostla. Tenkrát nám stačila přibližně polovina výstavního prostoru, nyní jsme jej vyplnili celý. Hlavním exponátem výstavy se stal kamenný betlém v nadživotní velikosti od Jany Rejmanové a Bartoloměje Štěrby. Již v roce 2004 jsme měli vystavený malý dřevěný model a hotového Ježíška, ale celé dílo nebylo v létě před výstavou ještě ani dokončené. Teprve když nám ochotně Metrostav přislíbil, že betlém na výstavu přiveze, pustili se autoři do vysekání Marie z mohutného pískovcového kvádru. Když jsme se na podzim o jednom víkendu přijeli do Kozojed, kde betlém vznikal, podívat,  stáli kolem zatím beztvarého kamene čtyři kameníci a odstraňovali z něj to, co nebyla Marie. Bylo to Jana Rejmanová se sestrami Květou a Ladou a samozřejmě Bártík.  Když pak za mrazivé noci na konci listopadu Metrostav betlém přivezl, byli jsme nadšeni. Jednak ze samotného díla, jednak z mistrovské práce pracovníků, kteří ve velmi stísněných podmínkách, za mrazu a sporého světla,  bezvadně jednotlivé sochy složili (Marie má 4800kg, Josef 6500kg a Ježíšek „pouhých“ 750kg). Kamenný betlém se stal ozdobou celé výstavy.

       Na výstavě pak bylo vystaveno přes 220 betlémů, většina z nich byla vytvořena přímo pro tuto výstavu. Expozici zahajoval velký betlém od Františka Valeny, který byl zasazen do prostředí, které mělo navodit atmosféru původního betléma v poušti. Návštěvníci mohli mimo jiné obdivovat kolorovaný Starorožmitálský betlém od Jana Rody, velice citlivě zpracovaný keramický betlém od Heleny Peškové, nejobsáhlejší kolorovaný betlém Jarmily Haldové, který má stovky figurek. Velice se líbily i velký Litvínovský betlém od Jana Kudrny, betlém ze slámy od Bronislavy Vojkovské, perníkové betlémy Julie Chadimové nebo Evy Řezníčkové.

      Po loňském úspěchu Londýnského betléma jsme vyzvali pana J. Laina k „návratu“ do Prahy. Odvděčil se nám krásným betlémem, který je proveden na pozadí Staroměstského náměstí z roku 1743 (korunovace Marie Terezie). Postavičky jsou opět spojeny s historií Prahy (Tycho de Brahe, Jan Kepler, pan Brouček, Svatopluk Čech, Josef Mánes atd.)  Velký kamenný betlém vytvořila také Soňa Čermáková. Krásný betlém také vytvořila Soňa Čermáková technikou kresba na kameny.

Na výstavě opět předváděli své umění řezbáři , krajkáři a i mnoho dalších tvůrců.    

Média
2007 Instalace výstavy
2007 Vernisáž výstavy Betlémy v Betlémské kapli.
2007 Betlémy v Betlémské kapli.
Obrázek
00-Září 2007, Jana s Bártíkem dodělávají Josefa
Obrázek
01-Praha 1, Betlémské náměstí
Obrázek
02-29.11.2007 za mrazivé noci přivezl Metrostav kamenný betlém.
Obrázek
03-Josef opouští kamion.
Obrázek
04-Autoři - Jana s Bártíkem se radují, kamenný betlém je na místě.
Obrázek
05-Jana Rejmanová a Bartoloměj Štěrba - Kamenný betlém.
Obrázek
06a- Jan Rejmannová - Dřevěný model kamenného betléma.
Obrázek
06-Zde výstava začíná.
Obrázek
07-František Valena - Malovaný betlém.
Obrázek
08-Pohled do expozice.
Obrázek
09-Pohled do expozice.
Obrázek
10-Pohled do expozice.
Obrázek
11-Jindra Červinková - Keramický betlém.
Obrázek
12-Alena Čáková - Příbramské jesličky.
Obrázek
15-Jarmila Haldová - Velký kolorovaný betlém, detail.
Obrázek
16-Jarmila Haldová - Velký kolorovaný betlém, detail
Obrázek
17-Jarmila Haldová - Velký kolorovaný betlém, detail.
Obrázek
18-Jarmila Haldová - Velký kolorovaný betlém, detail.
Obrázek
19- Zdeněk Farský - Oltářní betlém.
Obrázek
20-Tomáš Štolba - Kolorovaný Betlém.
Obrázek
21-Jaroslav Frencl - Betlém lipové dřevo
Obrázek
22-Helena Pešková - Keramický betlém.
Obrázek
23-Miluše Šímová - Betlém z vizovického těsta.
Obrázek
24-Vladimír Doubal - Betlém z lipového dřeva.
Obrázek
25-Vladimír Doubal-Betlém lipové dřevo, detail.
Obrázek
26-Tomáš Slováček - Betlém.
Obrázek
27-Štěpánka Taxová - Perníčky.
Obrázek
28-Bedřich Šilar - Betlém z lipového dřeva.
Obrázek
31-Věra Uhrinová - Drhaný betlém.
Obrázek
32-Jindra Červinková - Keramický betlém.
Obrázek
33-Zdeněk Vondra, Jiří Zapletal - Betlém podle Josefa Lady
Obrázek
34-Naďa Síbková - Betlém - kukuřičné šustí.
Obrázek
35-Eva Řezníčková - Perníkový betlém
Obrázek
36-Jasenka Kohoutová Marie s dítětem.
Obrázek
37-Julie Chadimová - Perníkový betlém.
Obrázek
38-Iveta Dandová - Betlém z Orobince.
Obrázek
39-Jiří Souček - Kolorovaný betlém.
Obrázek
40-Jan Roda - Starorožmitálský betlém.
Obrázek
41-Bronislava Vojkovská - Slaměný betlém
Obrázek
42-Jiří Lain - Pražský betlém, první etapa
Obrázek
43-Jiří Lain - Pražský betlém, první etapa, detail.
Obrázek
44-Bohumila Horáková - Miniaturní betlém z vizovického těsta..
Obrázek
47-Miloslav Janza - Staročeskotřebovský betlém
Obrázek
48-Alena Větrovcová - Betlém, lipové dřevo a choroš
Obrázek
49-Jan Ježek - Svatá rodina - lipové dřevo
Obrázek
50-Vladimír Soukup - Betlém, lipové dřevo
Obrázek
51-Soňa Čermáková - Betlém - kresba na kámen
Obrázek
52-Soňa Čermáková - Betlém - kresba na kámen
Obrázek
53-Soňa Čermáková - Betlém - kresba na kámen
Obrázek
54-Karel Pavlíkovský - Klanění tří králů
Obrázek
55-Jan Kudrna - Betlém, lipové dřevo
Obrázek
56-Jan Kudrna - Mostecký betlém.
Obrázek
57-Pohled do expozice
Obrázek
58-Josef Golha - Kolorovaný betlém
Obrázek
59-Pohled do expozice
Obrázek
60-Zdeněk Vondra a Jiří Zapletal - Betlém, detail.
Obrázek
61-Zdeněk Vondra a Jiří Zapletal - Betlém, muzikanti
Obrázek
62-Oldřich Drozda - Oba skautské betlémy, papírový a dřevěný
Obrázek
63-Jarmila Sochrová - Textilní betlém
Obrázek
64-Spoluautor výstavy Jiří Kubec
Obrázek
65-Vzácná návštěva na výstavě, Dana Zátopková
Obrázek
66-Ivar Meltzer provází návštěvníky
Obrázek
67-Jarmila Petříková - Vizovické těsto
Obrázek
68-Manželé Martina a Jiří Netíkovi ve svém atelieru v Brně
Obrázek
69-Vladimír Doubal ve své řezbářské maringotce v Trhové Kamenici.
Obrázek
70-Pavel Hubáček z Hradce Králového.
Obrázek
71-Miloslav Janza ve svém ateliéru v České Třebové..
Obrázek
72-Bedřich Šilar v atelieru v Lanškrouně
Obrázek
73-Vladimír Morávek z Bratislavy při práci.
Obrázek
74-Soňa Čermáková maluje na kameny v Březině.
Obrázek
75-Karel Pavlíkovský z Říčan u Brna