2015 Lidová řemesla

 

Pozvánka
2015 Pozvánka

Vánoční výstava 2015 – Lidová řemesla v Betlémské kapli

       Výstava byla zahájena vernisáží 27.11.2015 v Betlémské kapli. Tradičně jsme si na ní zazpívali koledy s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila. Dětský folklorní soubor ze Skoronic nedorazil, protože nedostal od rodičů povolení k cestě do Prahy.

      Výstava byla v podzemních prostorách Betlémské kaple  otevřena 28.11.2015, denně

od 9 00 do 18 00, až do 3.1.2016.

      Jak již z názvu vyplývá, výstava byla z velké části věnována starým řemeslům.  Návštěvníci na výstavě našli následující dílničky:  sklářskou, kartáčnickou, provaznickou, košíkářskou se zaměřením na pletení z orobince a loubků (I. Dandová a M. Macho), řezbářskou a truhlářskou včetně soustružení dřeva, bednářskou, platnéřskou, zlatnickou, krejčovskou, ševcovskou a knihařskou. Dále byla na výstavě ukázka lesnických řemesel - uhlíři, ptáčníci, těžba březové vody, těžba borové smůly, tvorba březových košťat, těžba dřeva. Na výstavě se přes různé problémy podařilo zprovoznit funkční vodní mlýn, který mlel zrní na mouku.         

      Veliký zájem byl o výrobu smetáčků a provazů. Mnoho malých i velkých návštěvníků se pustilo do výroby košťátek; někteří návštěvníci si s naší pomocí upletli svůj vlastní provaz, který si odnesli domů.  

      I letos bylo hlavním úkolem výstavy  ukázat kouzlo klasických českých lidových vánoc. Proto bylo na výstavě vystaveno 248 betlémů ze všech možných materiálů, od nejrůznějších tvůrců a hlavně, všechno byly současné práce. Některé betlémy byly vytvořeny přímo pro tuto výstavu.  I ozdoby na živých vánočních stromečcích byly současné práce a byly velice rozmanité. Pro mnoho návštěvníků byly velkou inspirací pro vlastní tvorbu vánočních ozdob.     

      Mezi betlémy bylo opět několik úžasných prací. Nejvíce  obdivu si zasloužil kovaný betlém, který vykovali Tomáš a Pavel Kverekovi. Tolik "pohybu" se často v betlémských figurkách, a to ještě vykovaných ze železa,  nevidí. Vystavili jsme i mnoho prací dětí a dětských kolektivů ze školek a různých výtvarných kroužků.

       Na výstavě bylo opět hudební podium, kde se hrála malá divadelní hra, a hlavně tam přišlo zazpívat mnoho amatérských i profesionálních muzikantů. Vedle zvonkohry stál na podiu i starý barokní varhanní pozitiv, který měl 274 píšťal a vzbuzoval velkou pozornost návštěvníků.

      Výstavy se zúčastnilo téměř 200 vystavovatelů.  Své umění na výstavě předváděli: řezbáři  Vladimír Doubal s dcerou Anetou,  Bedřich Šilar se synem Bedřichem, Jan Rejman,  Josef Chrpa, Zdeněk Liberda, Jiří Rychnovský, Tomáš Slováček, Štěpán Pěnka, Zdeněk Farský a další;  krajkářky  Marta Landová, Jitka Vlasáková, Jana Myšáková, Jitka Haramulová, Jiřina Hálová, Jana Lavičková, Jiřina Káňová, Bára Jordánová, Lenka Vandžurová, Petra Černohlávková,  Eva Smolná, Markéta Tallerová, Ivanka Špundová, Jana Gregorová, Kateřina Hajková, Anna Halíková, Alena Dvořáková, Daniela Tůmová, Květa Kotrčová, Václava Štruncová, Jindra Neškudlová, Eva Břízová, Jiřinka Heřmánková, Jana Holasová, Šárka Zandálková a další; drátenice Dana Cerhanová; pletení z orobince Iveta Dandová;  foukání skleněných ozdob  Jana Straková a Pavlína Velová; tvorba skleněných figurek nad kahanem Zdeňka Štrohalmová a Jitka Barešová. Terézia Kalinayová předváděla staré techniky tkaní a předení.  Šikovné dámy Magdalena Špeldová a Kateřina Veselá, které si říkají "Koukol v obilí", předváděly draní peří, předení lnu, výrobu mašlovaček, a hlavně si s návštěvníky o všem, co předvádí, krásně povídaly. Pavel Matějka přicházel na výstavu předvádět tvorbu pravých františků z dřevěného uhlí z lipového dřeva,  z kadidla a ...

       Předvádění jakékoliv ruční práce má na výstavě vždy velký úspěch.  Mají o něj zájem děti i dospělí. Největším problémem výstavy bylo sehnat na každý den alespoň nějaké předvádějící. V posledních letech dochází totiž k tomu, že lidé, kteří se zabývají  lidovou tvorbou,  nejsou schopni se těmito řemesly uživit.  Dělají je jen jako koníčka a musí se živit jiným způsobem. Proto jsme některá řemesla museli sami neuměle předvádět nebo alespoň popisovat.

       Z medií se výstavě velice podrobně věnoval rozhlas Praha 2. V sobotu 19.12.2015 provedl hodinový přímý přenos z výstavy.

     

Zvon Mistr Jan

 

Zvon Mistr Jan ulil zvonař Michal Votruba  z  Myslkovic

 k uctění památky  Mistra Jana Husa

Zvon byl ulit na Starém Městě Pražském

u kaple Betlémské  6.12.2014 u příležitosti konání vánoční výstavy

Betlémské zvonění 2014.

Do zvonice Betlémské kaple byl zavěšen 6.7.2015

Reliéfní výzdobu zvonu  vytvořil sochař  Václav Hrůza ze Soběslavy

Srdce vykoval kovář  Jakub Hylák z Vyškova

S myšlenkou vytvořit zvon   pro Betlémskou kapli  přišel  Michal Votruba,

pořízení zvonu zorganizovali  Blahoslav Lukavec a  Jiří Kubec

Plášť zvonu je rozdělen na tři části v kterých jsou :

  • Obraz z Jenského kodexu – Mistr Jan káže lidu v Betlémské kapli
  • Bible
  • Kalich

Text: Citát z dopisu, který v Kostnici necelý měsíc před upálením napsal Mistr Jan Hus Přátelům v Čechách –

PROSÍM, ABYSTE SE MILOVALI, DOBRÝCH NÁSILÍM TLAČITI NEDALI

A  PRAVDY KAŽDÉMU PŘÁLI.

 

Další text:

 ULIL MICHAL VOTRUBA NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉ U BETLÉMSKÉ KAPLE L.P. 2014       1415 - 2015                     

                                                                  

 

Média
Obrázek
Vstupní brána
Obrázek
Vstup na výstavu
Obrázek
V.Morávek-Pastýř
Obrázek
Roubenka měla velký úspěch
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
J. Bužková - vánoční světnička ze slaného těsta
Obrázek
Betlémské světlo
Obrázek
Z.Strohalmová tvoří nad kahanem figurky ze skl
Obrázek
Jak jsou krásné čiré skleněné koule.
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
T. Štolba - kolorovaný betlém
Obrázek
Mlýn již mele mouku
Obrázek
Dílna plzeňských bednářů.
Obrázek
Modrotiskový betlém - A. Dostálková
Obrázek
Krásný kuchtík v betlému výtvarného kroužku Hruška
Obrázek
J. Horáček - Cikánský betlém
Obrázek
D. Svobodová-Paličkované zvonky
Obrázek
Monika Sochůrková - Drátenický betlém
Takto zvon Mistr Jan oznamoval ze zvonice Betlémské kaple radostnou zvěst - Betlémská kaple má po mnoha staletích opět svůj zvon.
Video z vánoční výstavy v Betlémské kapli Lidová řemesla 2015.