2018 Hravé Vánoce

Pozvánka
2018 Pozvánka na výstavu Hravé Vánoce

Hravé Vánoce v Betlémské kapli   2018

       Výstava byla zahájena vernisáží 23.11.2018 v Betlémské kapli.

Na vernisáži jsme si zazpívali koledy se zpěvačkou Zdenkou Lorencovou a s dětským folklorním souborem Osminka z Prahy.

      Výstava byla v podzemních prostorách Betlémské kaple  otevřena denně od 9 00 do 18 00, ve dnech od 24.11.2018  do 2.1.2019.

      V souladu s názvem výstavy byla část výstavního prostoru věnována dnes vyráběným hračkám, které vychází z klasických lidových hraček, a které patřily v minulých letech k častým vánočním dárkům. Vystaveny byly stavebnice firem Walachia a Archaprogram. Dále hračky firem Detoa  a Miktoys. Loutky nám zapůjčila Moravská ústředna Brno. Klasické plechové hračky, s kterými si hraje již několik generací dětí, dodala firma Kovap.  Po kolejích na výstavě kroužil klasický vláček Merkur, který před mnoha desítkami let patřil k oblíbeným a velice častým vánočním dárkům. Pro pobavení návštěvníků jsme z toboganů vyráběných firmou Miktoys vytvořili velkou kuličkovou dráhu.

        Dominantním exponátem se opět stalo vodou poháněné mlýnské kolo, které pohánělo hamr. Ten sloužil jako velký louskáček na ořechy.

        Výstavy se zúčastnilo celkem 210 vystavovatelů. Ti nám zapůjčili přes 150 betlémů z nejrůznějších materiálů a vytvořených nepřeberným množstvím technik. Všechno to byly současné práce, většinou vytvořené přímo pro tuto výstavu. Letos se nám podařilo vystavit betlémy od několika tvůrců, kteří u nás ještě nikdy nevystavovali. Byl to Petr Ulrich, Walter Hössl, Jan Hrnčíř, Jana Hrabětová, Jan Marek, Jaroslav Kundrát, Benedicta Hübnerová  a další. Právě betlémy těchto vystavovatelů spolu s pohyblivým betlémem Jaroslava Frencla patřily k těm nejzajímavějším.  

Vystavili jsme i mnoho prací dětí a dětských kolektivů ze školek a různých výtvarných kroužků.

      Ve stylizované selské jizbě byly vystaveny různé zvykoslovné předměny. Třezolka, vrkoč, svět, vrkoč, polaz, líto, figurky ze sušených plodů apod. I tyto předměty se mnohdy stávaly vánočními dárky.

        Na výstavu opět přijelo mnoho tvůrců, aby návštěvníkům ukázali různá řemesla. Přijelo 11 řezbářů, někteří i několikrát, 16 krajkářek, některé opakovaně, Marie Stará předváděla zdobení perníků, Daniel Krejčí se synem Joelem předváděli tvorbu krušnohorských dřevěných figurek a stromečků, Lenka Frajerová ukázala tvorbu z kukuřičného šustí, Tereza Kalinayová předváděla předení vlny. Pavel Matějka ukazoval tvorbu pravých voňavých františků. Tvorbu drobných dárků z přírodních materiálů a drátenické řemeslo předváděla Dana Cerhanová. Alois Doležal předváděl soustružení dřevěných hraček. Po několika letech jsme opět vytvořili na výstavě sklářskou dílnu, ve které Zdena Strohalmová a Petra Vanclová střídavě předváděly tvorbu skleněných figurek.  

       Na výstavě bylo opět hudební podium, kde se hrála malá vánoční hra, a hlavně tam přišlo zazpívat mnoho amatérských i profesionálních muzikantů. Vedle zvonkohry s 20 zvonky stál na podiu i starý barokní varhanní pozitiv, který měl 274 píšťal a vzbuzoval velkou pozornost návštěvníků.

       Z medií se výstavě velice podrobně věnoval Rozhlas dvojka, a i některé další rozhlasové stanice. Na Štědrý den dopoledne odvysílal Rozhlas dvojka hodinový pořad, který byl natočen na naší výstavě.  Některé televize odvysílaly z výstavy krátké reportáže.

        Tradice těchto vánočních výstav byla založena Bonsai klubem Praha v roce 1980. To, že na výstavu stále návštěvníci přicházejí v hojném počtu, svědčí o tom, že se nám daří připravit expozici tak, aby na výstavě příchozí nalezli to, co na ní hledají – „kouzlo klasických českých lidových Vánoc“.  Mnoho z nich při odchodu z výstavy říká: „ …bez vaší výstavy si již nedokážeme vánoce představit“.

Média
Obrázek
Bedřich Šilar - Betlém, lipové dřevo kolorované
Obrázek
D. Hanušová - Betlém - Anděl páně
Obrázek
Dáša Koverdynská-Tři židle
Obrázek
Expozice hraček
Obrázek
Háčkovaná sněhová vločka
Obrázek
Jan Hrnčíř - Olomoucký betlém, detail
Obrázek
Jan Hrnčíř - Olomoucký betlém
Obrázek
Jan Marek - Betlém, lipové dřevo 1
Obrázek
Jan Marek - Betlém, lipové dřevo
Obrázek
Jana Bužková - betlém ze slaného těsta
Obrázek
Jaroslav Krček - Hudební nástroje, vlastní výroba
Obrázek
Jaroslav Kundrát - Betlém
Obrázek
Jiří Hlaváček - Skleněný betlém
Obrázek
Jiří Hlaváček - Tři králové
Obrázek
Keramický betlém dětí z Chocerad.
Obrázek
Kolem studny jsme naistalovali díla Romana Galka
Obrázek
Koutek loutek
Obrázek
Kuličkopád z toboganů
Obrázek
Kuličkopád
Obrázek
Marta Landová - Andělská ukolébavka
Video z vánoční výstavy Hravé Vánoce v Betlémské kapli 2018.