2019 Vánoční ohlédnutí

Pozvánka
Pozvánky 2019

Betlémy v Betlémské kapli   2019 – Vánoční ohlédnutí.

       Výstava byla zahájena vernisáží 29.11.2019 v Betlémské kapli. Tradičně jsme si na ní zazpívali koledy s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila. Dále promluvila dcera Františka Nepila etnografka Helena Mevaldová a František Novotný. Vernisáže se zúčastnilo přes 500 lidí.

      Výstava byla v podzemních prostorách Betlémské kaple, otevřena byla od 30.11.2019, denně

od 9 00 do 18 00, až do 2.1.2020.

      Jak již z názvu vyplývá bylo naší snahou navázat na 39 předešlých vánočních výstav. Tak, jak jsme si naplánovali, ukázali jsme, jak je současná tvorba betlémů rozmanitá a jak stále  vznikají klasické betlémy dle betlémářských regionů (králické, ústeckoorlické, krkonošské, příbramské, krušnohorské, třebíčské apod.)   Vedle toho jsme vystavili mnoho betlémů o kterých můžeme říci, že je to současná lidová tvorba. A to z rukou amatérů i profesionálů.  Celkem bylo vystaveno 220 betlém.  Největším a i nejobdivovanějším betlémem  byl  Podorlický betlém od řezbářky Jarmily Haldové ze Sedloňova v Orlických Horách. Bedřich Šilar nám zapůjčil překrásný pohyblivý betlém který vyřezal z lipového dřeva.  Před vstupem na výstavu vedle Betlémské kaple jsme ve stylizovaném chlévě vystavili jeden z největších kamenných betlémů, který vytvořili Jana Rejmanová a Bartoloměj Štěrba z hořického pískovce.

       Vánoční ozdoby byli svou materiálovou a technickou pestrostí také průřezem toho, co lidé na minulých výstavách viděli.

     Na výstavě byl opět vytvořen prostor pro ukázky nejrůznějších řemesel.  Svou zručnost předvádělo  mnoho tvůrců: řezbáři, krajkářky, perníkáři, skláři (tvorba figurek nad plamenem), tvorba hraček, pletení z orobince, soustružení dřeva, síťování, odlévání cínových figurek, tvorba zvykoslovných předmětů ze sušeného ovoce, tvorba voňavých františků, předení ovčí vlny.  Mezi předvádějícími byly i dva nositelé lidových tradic, Iveta Dandová a Jiří Drhovský. Některé vystavené exponáty byly také vytvořeny dalšími nositeli výše uvedeného ocenění  - Zdeněk Bukáček, Jiří Danzinger, Milan Macho, Josef Komárek, Ladislav Chládek, Josef Hrůza, Pavel Saraurer, Josef Frizelka.

   Na výstavě bylo opět provizorní podium s harmoniem a zvonkohrou.  Vystupovali zde různí muzikanti a návštěvníkům hráli a zpívali koledy. Děti z divadla Říše loutek zahráli velice zajímavou vánoční hru.

    Výstavě se intenzivně věnovala nejrůznější media. Mluvilo se o ní na mnoha rozhlasových a televizních stanicích. Články nebo jen krátké zmínky o konání výstavy se objevili v mnoha časopisech a novinách a to i internetových.

   Na výstavě byl opět vytvořen oblíbené prostory pro děti, kde si mohli hrát, když si jejich rodiče prohlíželi betlémy. Vytvořili jsme pro ně kostkoviště, kuličkopád a jezdil tu vláček Merkur.

        Vystavovatelů bylo celkem 212.

Média
Obrázek
Vstupní expozice
Obrázek
D.Koverdynská-Betlém
Obrázek
I. Lamgrová - Sv. František, ovčí rouno
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Pohled do expozice
Obrázek
Jan Kudrna - Krušnohorský betlém
Obrázek
Jan Hrnčíř -Pražský betlém plný kostelů
Obrázek
Jarmila Haldová - Divadelní betlém
Obrázek
Jan Kudrna - Krušnohorský betlém
Obrázek
Jiří Lain - Pražský betlém
Obrázek
Jamila Haldová - Podorlický betlém
Obrázek
Jarmila Haldová - Tři králové
Obrázek
Jan Roda - Rožmitálský betlém
Obrázek
Jarmila Všetičková - Lidový betlém
Obrázek
Vladimír Morávak - Betlém
Obrázek
Eva Řezníčková - Perníkový betlém
Obrázek
N.Kotrčová - Betlém, malba na dřevo.
Obrázek
Pódium na výstavě
Obrázek
Hlavně dětmi velmi oblíbené kostkoviště
Obrázek
V.Doubal - Snový betlém
Obrázek
L.Rychnovská - Ozdoby z hoblin
Obrázek
L.Rychnovská - Ozdoby z hoblin
Obrázek
Soustruh na dřevo poháněný mlýnským kolem
Obrázek
Čerti z kukuřičného šustí
Obrázek
M.Benešová - Čert ze sušených plodů
Obrázek
Pramen vody živé
Obrázek
Vrkoč a třezolka
Video z vánoční výstavy v Betlémské kapli Vánoční ohlédnutí 2019.