2013 Skvělá malířka, řezbářka a betlémářka Jarmila Haldová.

Jarmila Haldová ve svém atelieru.
Média
Rozhovor se skvělou výtvarnicí, malířkou a hlavně řezbářkou.